Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz Senagat we söwda integrasiýasy.Maşyny özümiz öndüriň we özümiz eksport ediň.

2. S: Daşary ýurt bazaryna maşyn satdyňyzmy?

J: Elbetde!Köp ýurtda hyzmatdaşlyk ulgamyny döretdik.

3. S: OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa, OEM hyzmatyny hödürleýäris we enjamy siziň islegiňize laýyk dizaýn edip bileris.

4. S: Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

J: Ulagdan öň, zawodymyza gelse, tehnikiňiz üçin okuw kursyny hödürleýäris.Ulagdan soň.Maşynlar üçin 12 aý kepillik bar.Gerek bolsa, tehniki we inerenerimizi zawodyňyza iberip bileris we enjamlaryň işe girizilmegine kömek edip bileris.

5. S: Haýsy baha şertlerini hödürleýärsiňiz?

J: FOB, FCA, CFR, CIF we islegiňize görä beýleki baha şertlerini hödürläp bileris.

6. S: Sargytymy nädip töläp bilerin?

J: Adatça Bank geçirimini, L / C we ş.m. kabul edýäris, jikme-jiklikler barada pikir alyşyp bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?