Önümler

 • DXDM-F seriýasy Köp zolakly dört gapdal möhür tozy we suwuk gaplaýyş enjamy

  DXDM-F seriýasy Köp zolakly dört gapdal möhür tozy we suwuk gaplaýyş enjamy

  Bu köp zolakly dört gapdaly möhürleýji halta gaplaýyş enjamy, dermanhanada (derman), azyk, gündelik himiýa we beýleki pudaklarda poroşok we suwuk material gaplamak üçin Suita ble, un, kofe tozy, süýt ýaly ölçeg talaplary bilen halta awtomatiki gaplamak. poroşok, her dürli derman, himiki poroşok, soýa sousy, ketçup, derman (suwuk), himiki serişde (suwuk) we başgalar.

 • ALRJ seriýaly vakuum garyjy emulsifikator

  ALRJ seriýaly vakuum garyjy emulsifikator

  Enjamlar derman emulsiýasy üçin amatly.Kosmetiki, nepis himiki önümler, esasanam ýokary matrisa ýapyşygy we gaty mazmuny bolan material.Kosmetika, krem, melhem, ýuwujy serişde, salat, sous, losyon, şampun, diş pastasy , maýonez we ş.m.

 • ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn

  ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn

  Doly awtomatiki aýlanýan käsäni doldurmak we möhürlemek enjamy boş kuboklary, boş käsäni kesgitlemegi, kuboklara materiallaryň awtomatiki mukdarda doldurylmagyny, awtomatiki film çykarylmagyny we taýýar önümleriň möhürlenmegini we çykarylmagyny awtomatiki usulda taşlap biler.Onuň kuwwaty azyk we içgi zawodlarynyň önümçilik zerurlyklaryna laýyk gelýän dürli galyplaryň sanyna baglylykda sagatda 800-2400 käse.

 • Turbany doldurmak üçin möhür maşyny

  Turbany doldurmak üçin möhür maşyny

  Kubokdan doldurylan möhür maşyny, hoz, miwe we ş.m. käse we küýze doldurmak üçin ulanylýar.Durnukly we çalt işlemek üçin innowasiýa doly mehaniki hereketlendiriji dizaýn.Howpsuzlyk, aňsat arassa, aňsat işlemek, aňsat işlemek esasynda döredilen maşyn.Takyklygy ölçemek üçin kombinasiýa şkalasy, önümi iýmitlendirmek üçin çelek lifti, goldaw üçin berk platforma bilen guruldy.Metal detektor we agramy islege görä barlaň.Ulgam hökmünde dürli kubok ululygyna we doldurma agramyna görä 45-55 doldurmak / minut işledip biler.

 • DGS seriýasy Awtomatiki plastmassa ampulalary doldurýan doldurma möhürleýji maşyn

  DGS seriýasy Awtomatiki plastmassa ampulalary doldurýan doldurma möhürleýji maşyn

  Gaplaýyş materialynyň açylmadyk bölegi maşynyň esasy böleginden aýrylyp bilner, şonuň üçin ulagda ýa-da ýer üýtgän mahaly hereket etmek aňsat.Ölçegi tygşytlaýan köne modelden kiçi bolany üçin.

 • TF-80 Turbany doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  TF-80 Turbany doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

  Maşyn, derman önümçiligi, azyk önümleri, kosmetika, gündelik himiki önümler, her dürli pasta we ýelimli suwuklygy we materiallary birmeňzeş we takyk doldurmak üçin ýumşak metal turbalara, soňra bolsa turbalaryň eplenmegini, möhürlenmegini we köp sanlysyny ulanyp biler. nagyşlar.

 • YB-320 şekilli halta gaplaýyş enjamy

  YB-320 şekilli halta gaplaýyş enjamy

  YB 320 ýörite şekilli halta gaplaýyş enjamy, zawodymyz tarapyndan işlenip düzülen ýokary öndürijilikli sumka gaplaýyş enjamlarynyň täze görnüşidir.Kosmetika, şampun, kondisioner, krem, ýag, tagamly sous, iýmit ýagy, suwuk, atyr, pestisid EC, Hytaý lukmançylygy, üsgülewük siropy we beýleki suwuk gaplamalar üçin amatly.

 • Awtomatiki tegelek çüýşäni ýuwýan maşyn

  Awtomatiki tegelek çüýşäni ýuwýan maşyn

  Maşynlaryň bu tapgyry poslamaýan polatdan ýokary takyk bölekleri ulanyp, täze dizaýn bolup, çili sousynyň aýna çüýşeleri, piwo çüýşeleri, içgi çüýşeleri, saglygy goraýyş önümleriniň çüýşeleri we ş.m. ýaly her dürli aýna ýa-da plastik çüýşeleri arassalap biler. ýeke ýa-da önümçilik liniýasynda, doldurma enjamy, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy we ş.m. Suw ýuwulýar we howa ýuwulýar, 12-48 kelläni düzüp bolýar.

 • Model DSB-400H Speokary tizlikli goşa setir Dört taraply möhürleýji awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Model DSB-400H Speokary tizlikli goşa setir Dört taraply möhürleýji awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Bu enjam, GMP talaplaryna laýyklykda, esasan gips gaplaýyş bazary dizaýny we ösüşi üçin dört gaplama möhürlenen awtomatiki gaplaýyş maşynyna esaslanan kompaniýamyzyň ylmy gözleg işgärleri bolup, ilkinji içerki önümdir.

 • Doly awtomatiki doldurmak we ýapmak liniýasy üçin esasy çözgüt (5L-25L)

  Doly awtomatiki doldurmak we ýapmak liniýasy üçin esasy çözgüt (5L-25L)

  Oilag, kamelýa ýagy, çalgy ýagy we suwuklyk bişirmek üçin PET çüýşelerini, demir bankalary we barrel gaplary doldurmak üçin ulanylýar.

 • Awtomatiki ketçup / çili sousy doldurma maşyn liniýasy

  Awtomatiki ketçup / çili sousy doldurma maşyn liniýasy

  Dürli görnüşdäki aýna, plastmassa çüýşeli çili sousy, kömelek sousy, oyster sousy, noýba batyrylan sous, ýag burç, sygyr sousy we beýleki pastalar we suwuklyklar üçin awtomatiki çişirmek üçin ulanylýar.Iň ýokary uçýan bölejikler: 25X25X25mm, bölejikleriň paýy: 30-35% ýetip biler.Esasan kiçi we orta göwrümli kondensat kompaniýalary üçin köp görnüşli we köp dürli materiallary öndürmekde ulanylýar.

  Adaty önümçilik liniýasy proses akymyny öz içine alýar:

  1. Çüýşäni awtomatiki usulda işlemek → 2. Çüýşäni awtomatiki ýuwmak → 3. Awtomatiki iýmitlendirmek → 4. Awtomatiki çişmek → 5. Awtomat gapak → 6. Awtomatiki vakuum gapagy

 • XF-300 Awtomat Saket Poroşok gaplaýyş enjamy

  XF-300 Awtomat Saket Poroşok gaplaýyş enjamy

  Soraglaryňyzy we zerurlyklaryňyzy çözüp bilmek üçin hünärmen tehniki topary bilen enjamlaşdyryldy.Satuwdan satuwdan soň bir nokatly hyzmat, wagtyňyzy tygşytlaň we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryň.

12Indiki>>> Sahypa 1/2