TF-80 Turbany doldurmak we möhürlemek üçin maşyn

Gysga düşündiriş:

Maşyn, derman önümçiligi, azyk önümleri, kosmetika, gündelik himiki önümler, her dürli pasta we ýelimli suwuklygy we materiallary birmeňzeş we takyk doldurmak üçin ýumşak metal turbalara, soňra bolsa turbalaryň eplenmegini, möhürlenmegini we köp sanlysyny ulanyp biler. nagyşlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Model TF-80A TF-80
Şlang Metal turba, alýumin turbasy Plastiki turba, Kompozit turba
Turbanyň diametri Φ10- Φ32 Φ10- Φ60
Turbanyň uzynlygy 60-200 (Düzülip bilinýän) 60-200 (Düzülip bilinýän)
Potensial 5-250ml / turbalar / sazlap bolýar 5-250ml / turbalar / sazlap bolýar
Takyklygy doldurmak ≤ ± 0,5% ≤ ± 0,5%
Tizlik (turbalar / sag) 60-80 60-80
Gysylan howa 0.55-0.65mpa 0.55-0.65mpa
Kuwwat 1.5kw (380V 50Hz) 1.5kw (380V 50Hz)
Atylylyk möhürleýiş güýji   3.3kw
Ölçegi (L * W * H / mm) 2424 × 1000 × 2020 2424 × 1000 × 2020
Agramy (kgs) 1500 1500

EsasyAýratynlyk

1. Möhüm gurluş dizaýny.Bu enjam, GMP tarapyndan derman enjamlary üçin talap edilýän ösen, ygtybarly we rasional dizaýn düşünjesini doly özünde jemleýär we ulanyş prosesinde adam faktorlaryny azaldýar.Turbany awtomatiki iýmitlendirmek, turbanyň reňk belligini awtomatiki ýerleşdirmek, doldurmak, ahyrky möhürlemek, partiýa nomerlemek we taýýar önümiň çykmagy, baglanyşyk dizaýnyny kabul edýär we ähli hereketler sinhron tamamlanýar.

2. Doldurmak üçin materialyň talaplaryny doly ýerine ýetiriň:
a.Enjam ykjam, doldurmakdan ahyrky möhürleme çenli wagt gysga we çylşyrymly ahyrky möhürleme görnüşlerini dolduryp biler.
b.Doldurma prosesiniň hapalanmazlygyny üpjün etmek üçin, enjamyň kontakt böleginiň materialy we materialyň hemmesi 316L poslamaýan polatdan ýasalýar we kontakt üstü doly ýalpyldaýar.
c.Dolduryş takyklygy, enjam ygtybarly porşen görnüşli mukdar doldurma klapanyny kabul edýär, doldurmagyň sesini sazlamak amatly we ygtybarly, doldurmagyň takyklygy ýokary.
d.Doldurma böleklerini sökmek aňsat, arassalamak, dezinfeksiýa etmek we sterilizasiýa etmek aňsat bolan barrel klapan korpusy, porşen sanjym kellesi we ş.m. çalt sökülip bilner.
e.Doldurylanda, sanjym burun turbanyň içine uzalyp biler, bu täsirli sanjymy üpjün edip biler we materialyň alýumin turbasynyň diwaryna ýapyşmagynyň we möhürlenmegine täsir edip biler.
f.Howa zarbasy enjamy oturdylýar we sanjym kellesi ýapyk materialyň filamentiň çykarylmagynyň öňüni almak üçin birleşdirilen zarba we kesilen sanjym usulyny ulanýar, bu möhürlenmä we doldurylmagyna täsir edýär.

3. Doly ýapyk şar rullary manipulýatoryň iş böleginde ulanylýar, hapalanmazlyk üçin maşyn stolunyň ýokarky we aşaky süýşýän çyzyklarynda çyzykly podşipnikler we öz-özüni ýaglaýyş ulgamlary ulanylýar.

4. Awtomatiki doldurma we möhürleýji maşyn ýygylygy öwürmek ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak ulgamyny kabul edýär we iş amaly has ýokary önümçilik tizligini alyp bilýän utgaşdyrylan baglanyşyk arkaly dolandyrylýar.Pnewmatiki dolandyryş ulgamy takyk süzgüç bilen enjamlaşdyrylandyr we belli bir durnukly basyşy saklaýar.

5. Owadan görnüş, arassalamak aňsat.Enjam daşky görnüşi bilen owadan, poslamaýan polatdan arassalanan we arassalanan, gurluşy ykjam, ölüsiz arassalamak aňsat we derman önümçiliginiň GMP talaplaryna doly laýyk gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler