Turbany doldurmak üçin möhür maşyny

Gysga düşündiriş:

Kubokdan doldurylan möhür maşyny, hoz, miwe we ş.m. käse we küýze doldurmak üçin ulanylýar.Durnukly we çalt işlemek üçin innowasiýa doly mehaniki hereketlendiriji dizaýn.Howpsuzlyk, aňsat arassa, aňsat işlemek, aňsat işlemek esasynda döredilen maşyn.Takyklygy ölçemek üçin kombinasiýa şkalasy, önümi iýmitlendirmek üçin çelek lifti, goldaw üçin berk platforma bilen guruldy.Metal detektor we agramy islege görä barlaň.Ulgam hökmünde dürli kubok ululygyna we doldurma agramyna görä 45-55 doldurmak / minut işledip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Esasy tehniki parametrler

Model: RPC-60
Göwrümi: 45-55 doldurmak / minut
Konteýner: Turbalar
Konteýneriň ululygy : Maks diametri 170mm, galyňlygy: 140mm
Naprýa .eniýe 380v, 50hz, 3 Faza
Poroşok 2.5 KW
Howany sarp etmek : 0.M3 / minut
Basyş 0.6Mpa
Maşynyň ululygy L3500 × 2900 × 2000mm
Agram 2000KG

Önümiň görkezilmegi

Turbany doldurmak üçin möhür maşyny
Turbany doldurmak üçin möhür maşyny-1

Önümiň beýany

Goýmalar: Möhür hozy, guradylan miweleri, şokolad we ş.m. käse dolduryň.

Meýletin: metal detektor, azot ýuwulmagy, gapagyň ýeri, senäniň kody, agramyny barlaýjy, bellikçi we gysgyç

Üstünlik

1. Täzeçillik bilen dolandyrylýan ulgam, durnukly we aňsat hyzmat.

2. Doly mehaniki dizaýn, ýokary tizlik we pes ses.

3. Easyeňil üýtgetmek üçin modul dizaýny.

4. Easyeňil işlemek we arassalamak üçin açyk ýer.

5. Kubok saklaýjy enjam zähmet iýmit käsesini azaldýar.

6. Iki gapakly dispensor zähmet iýmitiniň gapagyny azaldýar.

Dizaýn ýörelgesi

● Howpsuzlyk: Gapy açyk maşyn duralgasy üçin howpsuzlyk gapysy, howpsuzlyk rölesi we 4korner gyssagly duralga, goýberilýän howa bilen Bleed Vale.

● Durnuk: Bu tikin hereketlendirijisi, SSP taiwan dişli gutusy, NSK ýapon rulmanly doly mehaniki hereketlendiriji ulgam enjamy.Bedeniň agyr goldawy, ýeňil ses.Durnukly işlemegi kepillendirmek üçin hereketli dizaýn.

● Çalt: Maksimum 30 sikl / minutlyk adaty pnewmatik görnüşli kuwwat bilen deňeşdiriň, enjamymyz iň ýokary 55 tigir / minut işledip biler.

● Easyönekeý çalyşma: Dürli käse / çüýşe ululygy üçin aňsat gural çalşylmagyna ýakyn enjam dizaýny.

Arassalamak: tuneli doldurmak aňsat arassalamak üçin gural sökmek däl.

● Ykjam giňişlik: Çalt kuwwatly, ýöne az ýer tutýan aýlaw dizaýny.

● Easyeňil işlemek: ýönekeý operasiýa programmasy bilen, ähli maşyn funksiýalaryny barlamak we maşynyň işlemegi üçin 10 dýuým reňkli siemens duýgur ekrany.

Maintenance Easyönekeý tehniki hyzmat: ähli bölekler adamlara seretmek we degmek aňsat, adamlar maşyn logikasyna we iş prinsipine aňsat düşünýärler, önümçilik wagtynda islendik meseläni çözmek aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler