Model DSB-400H Speokary tizlikli goşa setir Dört taraply möhürleýji awtomatiki gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, GMP talaplaryna laýyklykda, esasan gips gaplaýyş bazary dizaýny we ösüşi üçin dört gaplama möhürlenen awtomatiki gaplaýyş maşynyna esaslanan kompaniýamyzyň ylmy gözleg işgärleri bolup, ilkinji içerki önümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Harytlar

Parametrler

Model

DSB-400H

Önümçilik kuwwaty

150-300 halta / min

Gaplamagyň ululygy

L: 60-150 mm W: 60-200 mm H: 1-6 mm

Howa gysyldy

0.3m3 / min

Howa basyşy

0.5-0.7Mpa

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

AC380V 50Hz

Jemi kuwwat

23.5kw

Agram

500Kg

Umumy ölçeg

6500 × 2260 × 2155 mm (L × W × H)

Önümiň görkezilmegi

ht1
ht2
ht3

Önümiň beýany

Machinehli enjam adam-maşyn interfeýsini, PLC programmirläp bolýan dolandyryşy kabul edýär, geçiriş bölekleri servo motor garaşsyz dolandyryşyny ulanýar, jemi on iki sero hereketlendirijisi ulanylýar.Speedokary tizlikli aýlanýan köp bölekleri iýmitlendirmek, iki gezek sero bilen iýmitlendirmek, serwony açmak, ýokarky we aşaky bellikleri kesgitlemek üçin paket materialy, partiýa çap etmek, iki taraplaýyn möhürlemek, galyndylary aňsat açmak, togalamak we kesmek, galyndylary kesmek we ýygnamak enjamy, kesmek we gutarmak önümleri eltmegiň mehanizmi we ş.m. Bütin maşyn oňat işleýär, önümiň spesifikasiýasyny çalyşmak amatly we parametrleri bir düwme düzýär.Maşynyň ýokary öndürijiligi, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi, awtomatiki gaplama gips üçin islenýän enjamdyr.

Öndürijilik we aýratynlyklar

A. Ekrana gözegçilik, ýönekeý işlemek.

B. heatylylyk möhürlemesi, adaty pasta ululygy bir gezekde 10 halta ýylylyk bilen möhürlenip bilner, möhürlemek tekiz, berk we owadan.

C. Gaplaýyş film lentasy bogun awtomatiki usulda tapylýar we ret edilýär.

D. Kod enjamy sypdyrýar we awtomatiki ret edýär.

E. ingitirilen bölekler ret edilmegi awtomatiki kesgitlär.

F. Hiç bir filmiň ýapylmagyna duýduryş bermez.

G. Dürli aýratynlyklara ulanylyp bilner we 1-5 bölek awtomatiki iýmit bilen üpjün edilip bilner.

H. Ethernet uzakdan dolandyryş.Programmany üýtgedip biler.

Haryt wideosy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler